Rundabordssamtal: Rapportering av klimatrelaterad information

måndag 16 nov

Tid: 13.00–16.00 | Om FI

FI håller ett rundabordssamtal om rapportering av klimatrelaterad information med inbjudna företag och organisationer.

Laddar sidan