Svenska konsumtionslån 2020

torsdag 1 okt

Tid: 08.00 | Om FI

Hushållens lån består till största delen av bolån, men också av så kallade konsumtionslån. För att bättre förstå konsumtionslån kartlägger FI marknaden och presenterar resultatet i denna rapport.

Konsumtionslånerapporten publiceras på sidan Övriga rapporter.