Erik Thedéen talar om provisioner i fondbranschen

onsdag 24 nov

Tid: 15.50–16.30 | Om FI

FI:s generaldirektör Erik Thedéen talar om utmaningar kopplade till provisioner i fondbranschen på konferensen på Svd Investor Summit.