Generaldirektör

Susanna Grufman är vikarierande generaldirektör för FI sedan 21 november 2022.

Susanna Grufman började på FI 2016 och har sedan 2020 varit biträdande generaldirektör. Hon har också varit konsumentskyddsansvarig på FI samt verksamhetsområdeschef på Marknader respektive Styrning och verksamhetsstöd. Susanna har tidigare också arbetat på Riksbanken och på Euroclear Sweden.

Susanna Grufman har en magisterexamen i ekonomi, med finansiell inriktning, från Stockholms Universitet.

 

Senast granskad: 2022-01-05