Generaldirektör

Erik Thedéen är generaldirektör för FI sedan den 21 oktober 2015. Han är även ledamot i Esmas förvaltningsstyrelse och vice ordförande i Ioscos europeiska regionkommitté. Erik är också ledamot i Arbetsförmedlingens styrelse, Kungliga Örlogsmannasällskapet och regeringens kommitté för teknologisk innovation och etik (Komet). 

Erik Thedéen har tidigare varit vd för KPA Pension, statssekreterare på finansdepartementet, vd för Stockholmsbörsen, strateg på Brummer & Partners, vice riksgäldsdirektör, ränteanalytiker på JP Bank och handlare/analytiker på Riksbanken.

Erik Thedéen är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Senast granskad: 2019-12-18
Laddar sidan