Bank

Verksamhetsområdet ansvarar för:

  • tillsyn av banker, kreditföretag och betalföretag 
  • tillsyn över penningtvättfrågor
  • tillsyn av konsumentskyddsfrågor inom kredit- och betalområdet
  • tillståndsärenden och modellprövningar
  • regelgivning och sanktionsprövningar
  • regelverksutveckling inom bankområdet och betalområdet, nationellt och internationellt
  • kapital- och redovisningsfrågor 
  • analys, t.ex. av likviditetsrisk, marknadsrisk, kreditrisk och operativa risker.

Karin Lundberg är verksamhetsområdeschef Bank.

Senast granskad: 2022-01-05