Publicerat

Här har vi samlat FI:s externa material som till exempel nyheter, rapporter, analyser, remissvar och sanktioner. Alla planerade publiceringar av rapporter och statistik med datum och klockslag framgår av vår kalender.

Andra paketet standarder och riktlinjer för Dora

Publicerad 2024-07-18

De europeiska tillsynsmyndigheterna EBA, Esma och Eiopa har publicerat en andra uppsättning av utkast till tekniska standarder kopplade till Dora,…

FI återkallar tillståndet för Finans 24/7

Publicerad 2024-07-18

Finansinspektionen återkallar Finans 24/7 Sverige AB:s tillstånd att driva finansieringsrörelse.

Förslag på ändrade EU-regler för tillsynen av värdepappersbolag

Publicerad 2024-07-16

Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat ett diskussionsunderlag som innehåller…

Nya krav på att rapportera om överföringar av medel till länder utanför EU

Publicerad 2024-07-15

Finansinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att ta emot rapportering om överföringar av medel till länder utanför Europeiska unionen enligt…