Börsbolagens kontroll över insiderinformation

FI-forum om hu börsbolag kan få bättre kontroll över insiderinformation och loggbokshantering.

På FI-forumet medverkade författare till boken Insiderinformation: Hantering och kontroll för att berätta om vilka verktyg som börsbolagen kan använda sig av. Sigurd Elofsson, Fredrik Ljung och Mattias Falck från PwC möter dagligen dessa frågor.

FI, som ansvarar för efterlevnaden av loggboksreglerna, anser att boken är ett bra initiativ och komplement till den information som finns i dag. Att hantera insiderinformation och loggbok skapar många gånger svåra gränsdragningar och kräver god intern kontroll.

Författarna behandlade bland annat vikten av att:

  • definiera vilka situationer som kan ge upphov till insiderinformation
  • identifiera vilka som normalt hanterar insiderinformation
  • utse ansvarig för loggbokshanteringen
  • föra loggbok och informera på ett korrekt sätt
  • utbilda personal och konsulter
  • säkerställa att de konsulter som tar del av företagets insiderinformation har adekvata rutiner
  • ha rutiner för uppföljning. 
Laddar sidan