Eiopas riktlinjer inför Solvens 2

FI-forum om Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopas, förslag till riktlinjer om förberedelse inför Solvens 2.

De områden som omfattas av riktlinjerna är:

  • företagsstyrning
  • företagens egna risk- och solvensbedömningar
  • inrapportering till tillsynsmyndigheter
  • förhandsgranskning av interna modeller.

Seminariet riktade sig till de försäkringsföretag som kommer att omfattas av Solvens 2.

Presentationsbilder

Laddar sidan