CPMI/Iosco-principer del i tillsynen över finansiella infrastrukturföretag

2014-11-25 | Iosco Esma Nyheter Marknad

I tillsynen över de finansiella infrastrukturföretagen, Nasdaq OMX Clearing, Euroclear Sweden och Bankgirot BGC, använder FI – som ett komplement till tillämpliga regelverk och inom ramen för dessa – även de rekommendationer om säkerhet och effektivitet som följer av internationella standarder.

För infrastrukturföretag finns "Principles for financial market infrastructures" som är utgivna av Committee on Payment and Market Infrastructures (CPMI) och Internationella organisationen för värdepappstillsyn (International Organization of Securities Commissions, Iosco).

I principerna finns också rekommendationer som riktar sig till myndigheter och centralbanker som bedriver tillsyn över eller övervakar de finansiella infrastrukturföretagen. Därför tillämpar FI de internationella principerna även på vårt eget tillsynsarbete.

Laddar sidan