FI tillämpar inte nya EU-riktlinjer om tillämpningen av vissa definitioner av råvaruderivat

2015-07-24 | Esma Nyheter Emir Mifid Marknad

Den 7 augusti införs nya riktlinjer i EU om tillämpningen av vissa definitioner av råvaruderivat. FI kommer inte att tillämpa riktlinjerna då de inte är översatta till svenska.

Riktlinjerna syftar till en konsekvent, effektiv och ändamålsenlig tillämpning av definitionen av råvaruderivat som finansiella instrument under Mifid (2004/39/EG) bilaga 1 avsnitt C punkterna 6 och 7 och därmed i förlängningen lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden 1 kap. 4§ punkterna 5c och 5d fram till dess att Mifid 2 ska vara genomfört, den 3 januari 2017.

Riktlinjerna får påverkan på tillämpningen av Mifid och Emir. I synnerhet förtydligar riktlinjerna vilka derivatkontrakt som omfattas av regler rörande rapportering till transaktionsregister, obligatorisk clearing, tröskelvärden för clearing, tekniker för hantering av risker, samt säkerhetskrav.

FI:s tillämpning av EU-riktlinjerna

FI har underrättat Esma om att vi avser att tillämpa riktlinjerna så fort de översatts till svenska. Under tiden riktlinjerna inte finns på svenska kan FI inte tillämpa dem. I sak har FI inga synpunkter på riktlinjerna.

Laddar sidan