Förslag till nya regler för värdepappersmarknaden

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på den europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens, Esmas, förslag på vissa tekniska standarder för implementeringen av direktivet (Mifid 2) om marknader för finansiella instrument.

Det gäller tre utkast till tekniska standarder för implementering av Mifid 2 som Esma ännu inte konsulterat om: avnoteringen av finansiella instrument från en handelsplats, tillhandahållandet av information av datarapporteringsföretag och veckovis rapportering av aggregerade positioner i råvaruderivat.

Synpunkter på förslaget lämnas på Esmas webbplats, senast den 31 oktober 2015.

Laddar sidan