Iosco ber om synpunkter på gränsöverskridande reglering

Den internationella organisationen för värdepapperstillsyn, Iosco, har publicerat en samrådsrapport om gränsöverskridande reglering. Rapporten beskriver och diskuterar de verktyg som används för att hantera gränsöverskridande reglering och dess utmaningar.

Den går igenom de verktyg som har använts av eller övervägs av Ioscos medlemmar så att ett gott investerarskydd, effektiva marknader och reducering av systemrisker kan uppnås.

Verktygen kan grovt delas in i tre kategorier: nationell behandling ("national treatment"), erkännande ("recognition") respektive passportering ("passporting"). Syftet är att komma fram till ett gemensamt ramverk och gemensam terminologi som Ioscos medlemmar kan använda.

Iosco efterfrågar nu synpunkter och erfarenheter från intressenter såsom t.ex. marknadsaktörer, branschorganisationer och akademiker på rapporten. Synpunkter kan lämnas till den 23 februari.

Laddar sidan