Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

2015-08-14 | Nyheter Penningtvätt

Finansinspektionen (FI) ansvarar för tillsynen av att finansiella företag vidtar åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. FI har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en rapport om hur tillsynsverksamheten av penningtvättsregelverket bedrivs idag beträffande de aktörer som ägnar sig åt penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering.

FI ser två områden som är av särskild vikt för myndigheten att utveckla. Dessa är analys och samverkan med andra myndigheter.

Laddar sidan