Amorteringskrav vid föräldraledighet

2016-05-16 | Bolån Nyheter

FI:s föreskrifter medger undantag från amorteringskravet under en begränsad tid, om det skulle uppstå särskilda skäl.

FI har angett några exempel på när bolåneföretagen skulle kunna medge undantag: arbetslöshet, längre sjukskrivningsperioder och dödsfall bland närstående.

– Men det är ingen uttömmande uppräkning, vilket vi har varit tydliga med. Även andra omständigheter kan utgöra särskilda skäl, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen med anledning av uppgifter om motsatsen i media i dag.

Därmed är det inte uteslutet att föräldraledighet i vissa situationer kan påverka betalningsförmågan på sådant sätt att det skulle kunna bedömas som skäl för undantag från amorteringskravet.

– Detta får bolåneföretagen bedöma från fall till fall, konstaterar Erik Thedéen.

Laddar sidan