Esma varnar för spekulativa produkter till konsumenter

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har utfärdat en varning om försäljning av spekulativa produkter till konsumenter.

Bakgrunden är att det ofta är svårt för konsumenter att fullt förstå de risker som är förknippade med till exempel binära optioner eller vissa derivat. I varningen belyser Esma också de tillsynsåtgärder som har vidtagits gentemot ett antal värdepappersföretag med säte i Cypern.

Laddar sidan