Förslag om införandet av nya regler för referensvärden

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har publicerat ett diskussionsunderlag om detaljregler kring införandet av den kommande förordningen om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal (”benchmarkförordningen”).

Förslaget lägger grunden för bland annat kommande tekniska standarder kopplade till förordningen.

Diskussionsunderlaget finns publicerat på Esmas webbplats tillsammans med instruktioner om hur man svarar och vilka specifika frågor som myndigheten framför allt vill få in synpunkter kring.

Sista dag för att svara är den 31 mars 2016.

Laddar sidan