Ny databas för kreditvärderingar

2016-12-05 | Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappersmyndigheten, Esma, har öppnat en ny databas på sin webbplats - ERP (European Ratings Platform) - som tillhandahåller gratis information om kreditvärderingar till allmänheten, investerare och tillsynsmyndigheter.

I ERP finns också en funktion där man kan jämföra kreditvärderingar för till exempel ett specifikt finansiellt instrument. Esma har sedan tidigare en databas för kreditvärderingar, Cerep och den nya databasen ERP är ett komplement. Informationen i ERP publiceras dagligen.

Laddar sidan