Ansökan om auktorisation och registrering av administratör

En fysisk eller juridisk person i Sverige som har för avsikt att agera som administratör för referensvärden måste ansöka om tillstånd hos FI.

Den 1 januari 2018 börjar EU:s förordning om referensvärden (Benchmarkförordningen, BMR) tillämpas. Därefter ska en fysisk eller juridisk person som har för avsikt att agera administratör och som "kontrollerar tillhandahållandet av ett referensvärde" (artikel 3.1.5) ansöka om auktorisation eller registrering hos FI enligt artikel 34 i BMR. Det finns även övergångsbestämmelser i artikel 51 som gör det möjligt för administratörer att fortsätta tillhandahålla referensvärden utan auktorisation eller registrering. En ansökan måste dock ha inkommit senast den 1 januari 2020.

Ansökningar enligt artikel 34 i BMR ska göras i ansökningsformulären nedan och skickas till: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm

Ansökningsformulären bygger på de utkast till tekniska standarder som framgår av Esmas Final Report Draft technical standards under the Benchmarks Regulation (30 mars 2017). När de tekniska standarderna blir slutligt antagna kan informationen i dessa ansökningsformulär komma att kompletteras.

För ytterligare vägledning hänvisas till utkast till tekniska standarder:

Slutrapport - utkast till tekniska standarder i Benchmarkförordningen 

Avgift

En avgift på 850 000 kronor gäller för ansökan om auktorisation som administratör (artikel 34.1 a) och en avgift på 450 000 kronor gäller för ansökan om registrering som administratör (artikel 34.1 b).

För ytterligare information om avgifter och betalningsrutin se Förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen.

Ansökningsformulär

Laddar sidan