Eiopa publicerar förslag på ändringar i Solvens 2 till Europeiska kommissionen

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, har publicerat den första delen av det dokumentpaket som ska till kommissionen och som rör översynen av solvenskapitalkravet enligt standardformeln under Solvens 2.

Förslaget har arbetats fram efter ett offentligt samråd där berörda intressenter inom försäkringsbranschen och dess branschorganisationer bjöds in. Förslaget innehåller delområden som Europeiska kommissionen särskilt har begärt teknisk input och expertis från Eiopa till utformningen av genom en "Call for Technical Advice".

Notera att det ännu är ett förslag Eiopa har lämnat och att det slutgiltiga förslaget kommer att utformas av kommissionen.

Vi väntar inom kort att Eiopa också lanserar för ett andra offentligt samråd om översynen av solvenskapitalkravet.

Laddar sidan