Nya regler för handel med råvaruderivat

2017-11-30 | Esma Nyheter Marknad

FI har tagit fram förslag till de positionslimiter för råvaruderivat som ska börja gälla den 3 januari 2018.

Den 3 januari 2018 ska nya regler om råvaruderivat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LV) börja tillämpas. Enligt de nya reglerna i 15 a kap. 1 § LV ska Finansinspektionen fastställa positionslimiter för råvaruderivat som handlas på en handelsplats i Sverige.

Positionslimiter i nordisk kraft

Nordiska kraftderivat handlas på Nasdaq Stockholm i sådana volymer att FI ska fastställa positionslimiter i dessa derivat med tillämpning av de beräkningsmetoder som finns i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/591.

FI föreslår följande positionslimiter för nordiska kraftderivat:

Namn på
råvaruderivat
MIC Marknads-
plats
VPC Spot-månad Andra månader Enhet
Nordisk kraft XSTO Nasdaq Stockholm AB ENO 19 308 181 (25 %) 67 610 330  (25 %) MWh

 

FI har överlämnat ovanstående förslag till Esma för yttrande.

Fasta positionslimiter i vissa råvaruderivat

När det gäller råvaruderivat som betraktas som illikvida enligt artikel 15.1 a eller c i förordning 2017/591, föreslås fasta positionslimiter om 2 500 poster respektive 2 500 000 värdepapper.

Beslut om positionslimiterna

Positionslimiterna kommer slutligt att fastställas när FIs styrelse fattar beslut om att anta förslaget till nya föreskrifter om positionslimiter. Styrelsen väntas fatta beslut i december 2017.

Laddar sidan