Information om anmälan enligt Mifid 2

2017-12-06 | Nyheter Mifid Marknad

Från den 3 januari 2018 ska värdepappersföretag anmäla till FI om de bedriver vissa verksamheter eller använder undantag från tillståndsplikt enligt Mifid 2. Nu finns information om detta på fi.se.

Kravet omfattar verksamhet som systematisk internhandlare, algoritmisk handel, direkt elektroniskt tillträde samt undantag för handel för egen räkning med råvaruderivat, utsläppsrätter och derivat hänförliga till utsläppsrätter. 

Mer information om hur anmälan till FI går till finns på sidan Anmälan enligt Mifid 2

Laddar sidan