Information om Mifid 2 och råvaruderivat

2017-12-12 | Nyheter Mifid Marknad

Den 3 januari 2018 börjar nya regler om råvaruderivat tillämpas. Nu finns information om detta på fi.se.

En ny webbsida under rubriken Marknad/Värdepapper (Mifid/Mifir) – se länk nedan – ger en övergripande beskrivning av reglerna, med hänvisningar till paragrafer i lagen (2007:58) om värdepappersmarknaden, EU-regler och andra relevanta dokument. Här finns också information om undantag (inklusive blankett för ansökan) och vad som gäller om rapportering av positioner till FI.

På FI:s webbplats finns också Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:22) om positionslimiter, som beslutades den 11 december.

Laddar sidan