Öppet samråd om förslag till tekniska standarder för nya prospektförordningen

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens, Esmas, förslag till tekniska standarder som tagits fram med anledning av den nya prospektförordningen (Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1129). Den nya förordningen trädde i kraft den 20 juli 2017.

Esmas förslag till tekniska standarder behandlar följande områden:

  • innehåll och format för finansiell nyckelinformation i prospektets sammanfattning
  • uppgifter som är nödvändiga för kategorisering av prospekt samt maskinläsbarhet
  • annonsering
  • tillägg till prospekt och
  • offentliggörande av prospekt.

Samrådet är öppet till den 9 mars 2018.

Läs mer

Laddar sidan