Vanliga fel i AIFM-rapportering

FI har identifierat ett antal vanliga fel i företagens AIFM-rapportering. För att hjälpa företagen med sin rapportering har FI sammanställt de vanligaste felen och beskrivit hur AIF-förvaltare ska fylla i raderna i Esmas blankett.

Informationen finns i ett brev som har skickats till samtliga AIF-förvaltare som är skyldiga att rapportera i enlighet med 13 kap. 2 och 4 §§ lagen
(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF).

Läs mer

Laddar sidan