Viktig information om transaktionsrapportering enligt Mifid

Sista handelsdatum för transaktioner i finansiella instrument som ska rapporteras till FI:s befintliga transaktionsrapporteringssystem TRS är den 2 januari 2018. TRS-systemet kommer att vara öppet till och med den 12 januari 2018 kl. 23.59 för att ta emot transaktioner och/eller återkallelser av transaktioner enligt Mifid med handelsdatum till och med den 2 januari 2018.

Den 13 januari 2018 kl. 0.00 tas TRS-systemet för transaktionsrapportering enligt Mifid ur drift. Samtidigt upphör webbgränssnittet för rapportering till TRS-systemet.

Rapportering av transaktioner i finansiella instrument enligt Mifid 2/Mifir sker till TRS 2-systemet från och med den 3 januari 2018. Inget webbgränssnitt används för TRS 2 utan anslutning sker via uppkoppling mot en SFTP-server. Mer information finns på sidan Rapportering Mifid 2/Mifir.

Tidplan

Tidpunkt Aktivitet
2 januari 2018 Sista handelsdatum för rapportering enligt Mifid till TRS
T. o. m. 12 januari 2018 kl. 23.59 TRS öppet för att skicka in och/eller återkalla transaktioner enligt Mifid med handelsdatum t o m 2 januari 2018
13 januari 2018
kl. 0.00
TRS tas ur drift
13 januari 2018
kl. 0:00
Webbgränssnitt för rapportering till TRS stängs ner
Laddar sidan