Avstängning av valideringsregler

2018-12-17 | Nyheter Rapportering Bank

FI har stängt av ett antal valideringsregler där det upptäckts felaktigheter. Detta för att möjliggöra rapportering per referensdag den 31 december 2018.

Information om vilka regler som avses finns publicerade i dokument Avstängda valideringsregler (FI).

Laddar sidan