EU:s värdepappersmyndighet manar kunder förbereda sig för eventuell hård brexit

2018-11-28 | Brexit Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, uppmanar kunder hos kreditvärderingsinstitut och transaktionsregister att förbereda sig inför en eventuell hård Brexit.

Esmas offentliga uttalande ska öka marknadsaktörernas medvetenhet kring kreditvärderingsinstitutens (CRA) och transaktionsregisters (TR) beredskap för risken att det inte nås en överenskommelse om Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen, en så kallad hård brexit.

Eftersom det inte finns någon garanti för att en överenskommelse nås, eller att en övergångsperiod kommer att finnas, ska marknadsaktörer som använder sig av tjänster från ett kreditvärderingsinstitut och transaktionsregister som är etablerad i Storbritannien, ta hänsyn till risken för en hård brexit.

Vid hård brexit kommer de företag som är etablerade i Storbritannien förlora sin EU-licens från och med Storbritanniens utträdesdatum (den 30 mars 2019).

Derivat som omfattas av rapporteringsskyldigheten enligt Emir ska rapporteras till ett EU-registrerad transaktionsregister, alternativt ett godkänd tredjelands transaktionsregister.

Kreditvärderingsinstitut ska ha en juridisk enhet som är registrerad i EU och övervakas av Esma, för att dess kreditvärderingsbetyg ska kunna användas för regulatoriska skäl inom EU.

Esma uppmanar därför marknadsdeltagare att ta kontakt med sitt kreditvärderingsinstitut respektive transaktionsregister för att säkerställa kontinuiteten av deras tjänster även efter brexit.

Läs mer

Laddar sidan