Förändringar på gång för transaktionsrapportering enligt Mifir

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) kommer att uppdatera sina rapporteringsinstruktioner, xml-scheman och valideringsregler för transaktionsrapportering enligt Mifir. Detta sker i samband systemuppgraderingar som är planerade till februari 2019.

Mer information samt nya versioner av rapporteringsinstruktioner, xml-scheman och valideringsregler finns på Esmas webbplats på sidan med instruktioner om rapportering enligt Mifir under rubriken Transaction Reporting Guidelines and Transaction Reporting Exchange Mechanism (TREM).

Laddar sidan