Delegerad förordning och frågor och svar om det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (Esef) har publicerats

Den delegerade förordningen om det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (Esef) har publicerats i EU:s officiella tidskrift och börjar därmed tillämpas på års- och koncernredovisningar som innehåller finansiella rapporter för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2020 eller senare. I samband med detta har EU-kommissionen publicerat frågor och svar om Esef.

De nya reglerna anger att berörda års- och koncernredovisningar ska upprättas i XHTML-format (Extensible Hypertext Markup Language). Finansiella rapporter som är upprättade i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) ska dessutom märkas upp i enlighet med en särskild taxonomi. Märkningen ska ske med hjälp av XBRL (eXtensible Business Reporting Language) som ska integreras i XHTML-formatet med hjälp av Inline XBRL-specifikationer.

De frågor och svar som den EU-kommissionen har publicerat inkluderar bland annat information om vad Esef är, när det blir obligatoriskt, vilken hjälp den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) tillhandahåller samt om vad Kommissionen gör för att underlätta för revisionen av Esef.

Läs mer

Laddar sidan