EU-samråd om riktlinjer för rapportering

2019-06-14 | Esma Nyheter Emir Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat ett samråd om riktlinjer för rapportering i EU-regelverket för värdepappersfinansieringstransaktioner (SFTR).

Innehållet specificerar kriterier och innehåll för transaktionsrapportering enligt art 4 och 12 SFTR.

Samrådet är öppet till den 29 juli 2019. Alla svar ska skickas genom Esmas webbplats.

Läs mer