FI publicerar ny vägledning om prospekt

2019-06-26 | Prospekt Nyheter Marknad

FI har tagit fram en ny vägledning om prospekt. Den ersätter från och med den 21 juli den tidigare, ”Vägledning: Granskning av prospekt”, från 2012.

Bakgrunden till den nya vägledningen är att prospektregelverket har förändrats, framför allt genom EU:s nya prospektförordning som börjar tillämpas fullt ut den 21 juli i år.

Vägledningen är främst avsedd för juridiska och fysiska personer som planerar att upprätta prospekt, samt för deras ombud. Här finns information om de regler som gäller samt om hur FI handlägger prospekt och dokument som i vissa fall får upprättas i stället för prospekt. Vägledningen ska bidra till en effektiv handläggning av ansökningar om godkännande av prospekt.

Frågor om innehållet kan ställas till avdelningen Prospekt och redovisning på telefonnummer 08-408 981 85 eller per mejl: prospekt@fi.se.

Läs mer

Laddar sidan