FI:s föreskrifter ersätter Esmas beslut om produktingripande mot binära optioner

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) förlänger inte sitt förbud mot att marknadsföra, distribuera och sälja binära optioner till icke-professionella kunder. Från och med den 2 juli gäller i stället Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2019:8 om produktingripande i fråga om binära optioner.

Esmas senaste beslut (EU) 2019/509 om ett förbud mot att marknadsföra, distribuera och sälja binära optioner till icke-professionella kunder upphörde att gälla vid slutet av dagen den 1 juli 2019. I Esmas pressmeddelande finns fler detaljer kring detta.

Från och med den 2 juli gäller i stället Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2019:8 om produktingripande i fråga om binära optioner. Reglerna som gäller för företag som tillhandahåller investeringstjänster enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden innebär att ett företag endast får marknadsföra, distribuera eller sälja binära optioner till icke-professionella kunder om kraven i föreskrifterna är uppfyllda.

Läs mer

Laddar sidan