Förslag till ökade informationskrav för värdepappersfonder och specialfonder

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder och i Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

De föreslagna ändringarna gäller värdepappersfonder och specialfonder. Enligt förslaget införs ett antal nya krav på information i årsberättelserna för att stärka aktieägares rättigheter. Ändringarna föreslås träda i kraft den 25 juni 2019, men tillämpas första gången för årsberättelser som lämnas under 2020.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 10 maj 2019. Ange diarienummer FI Dnr 19-2927.

Frågor om remissen besvaras av Monika Reinholdsson på tfn 08-408 984 36 eller e-post monika.reinholdsson@fi.se.

Läs mer

Laddar sidan