Möjligt att testrapportera kvartalsvis MREL-rapportering enligt FFFS 2019:1

Det är nu möjligt att testrapportera den kvartalsvisa MREL-rapporteringen enligt EBA:s DPM 2.8.1.1 i systemet Periodisk inrapportering via webb. Testrapportering görs i testfliken.

Observera att testrapportering görs på ett fiktivt referensdatum fram till dess att ordinarie första referensdatum, den 30 juni, är passerat.

Det referensdatum som ska användas för respektive testrapport finns i kolumnen Referensdag i testfliken i systemet.

Frågor hänvisas till rapportering@fi.se.

Läs mer

Laddar sidan