Nytt EU-forum för samarbete kring finansiella innovationer

2019-04-03 | Fintech Nyheter

EU-kommissionen har tillsammans med de europeiska tillsynsmyndigheterna EBA, Eiopa och Esma lanserat ett nytt forum med syfte att öka samarbetet och koordineringen av nationella insatser att främja ny teknisk utveckling i den europeiska finansiella sektorn.

Forumet, European Forum for Innovation Facilitators (EFIF), ska fungera som en plattform där deltagande myndigheter kan mötas för att dela och diskutera erfarenheter från innovationshubbar, regulatoriska sandlådor och andra "innovationsfaciliterare". På detta sätt kan medlemsländernas bedömning av nya innovationer harmoniseras. Tillsynsmyndigheter blir samtidigt uppmärksammade på nya trender och kan lyfta förlegade hinder i EU-regelverk på ett tidigt stadium.

Etablerandet av forumet är en åtgärd för att hantera de utmaningar som identifierades i de europeiska tillsynsmyndigheternas Joint report on regulatory sandboxes and innovation hubs, som publicerades i januari. Det är också i linje med målen i EU-kommissionens handlingsplan för att främja en konkurrenskraftig europeisk finansiell sektor och medverka till att skapa en europeisk hubb för framtida innovationer och fintech.

Forumet kommer att ledas av EBA, Eiopa och Esma, och de nationella tillsynsmyndigheterna kommer att delta som medlemmar.