Susanna Grufman och Torbjörn Widh nya verksamhetsområdeschefer

2019-04-01 | Nyheter Om FI

Susanna Grufman tillträder i dag befattningen som ny chef för verksamhetsområdet Styrning och verksamhetsstöd. Samtidigt tillträder Torbjörn Widh posten som ny chef för verksamhetsområdet It.

Susanna Grufman har arbetat på FI sedan den 15 augusti 2016, då i rollen som chef för avdelningen Marknadstillsyn och sedan den 1 mars 2017 i rollen som biträdande områdeschef för verksamhetsområdet Marknader.
Susanna arbetade tidigare på Riksbanken, bland annat som enhetschef inom Avdelningen för finansiell stabilitet och inom Avdelningen för betalningar. Innan dess arbetade hon inom finansmarknaden.

Torbjörn Widh kommer senast från en tjänst som CIO på Aleris där han har ansvarat över It-organisationen och arbetat bland annat med digitaliseringsfrågor. Han har tidigare även arbetat i liknande roller inom både privat och offentlig sektor.

Laddar sidan