Svensk översättning av riktlinjer om riskfaktorer

2019-10-04 | Prospekt Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har den 1 oktober 2019 publicerat översättningar av riktlinjer om riskfaktorer enligt EU:s prospektförordning 2017/1129.

Finansinspektionen ska nu meddela Esma om dessa riktlinjer kommer att följas i sin helhet eller förklara vilka delar av riktlinjerna som inte kommer att tillämpas.

Laddar sidan