Uppdaterade frågor och svar om faktablad för fonder

2019-07-02 | Fond Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har uppdaterat sina frågor och svar om redovisning av förvaltningsstrategi och jämförelseindex i faktablad för fonder.

Den 29 mars uppdaterade Esma sitt dokument med frågor och svar avseende tillämpningar av UCITS-direktivet. Det finns ett flertal nya frågor och svar som rör frågor omnär ett jämförelseindex ska redovisas, hur avkastning mot jämförelseindex ska redovisas samt hur förvaltare på ett tydligt sätt ska redovisa om fonden förvaltas aktivt eller passivt.

Läs mer

Laddar sidan