Valideringsregler och xml-specifikationer för SFTR-rapportering

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat ytterligare tekniska detaljer för rapportering enligt EU-regelverket för värdepappersfinansieringstransaktioner (SFTR).

Innehållet omfattar valideringsregler och xml-specifikationer för utbyte av motparts- och transaktionsregisterdata.

Laddar sidan