Datainsamling som ger inblick i ny kapitaltäckningsrapportering för vp- bolag

Europeiska bankmyndigheten (EBA) kommer att samla in data till sitt pågående arbete med att ta fram tekniska standarder (RTS) till det nya kapitaltäckningsregelverket för värdepappersbolag. Ett deltagande i denna frivilliga datainsamling ger värdepappersbolagen en möjlighet att ta del av den kommande periodiska kapitaltäckningsrapporteringen.

Datainsamlingen kommer att pågå från juni till augusti, med referensdatum den 31 december 2019. Den riktar sig till svenska värdepappersbolag med Mifid-tillstånd.

Värdepappersbolag som vill delta ska skicka ifyllda mallar till Finansinspektionen senast den 19 augusti 2020, till mejladressen EBAdata@fi.se. FI kommer att vidarebefordra ifyllda mallar till EBA.

Mallar och instruktioner finns på EBA:s webbplats.

Laddar sidan