Eiopa publicerar förslag på förändringar i Solvens 2

2020-12-17 | Eiopa Nyheter Försäkring

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har publicerat det förslag över förändringar i Solvens 2-regelverket som de har lämnat till Europeiska kommissionen. Förslaget avser att hålla regelverket aktuellt genom att introducera en balanserad uppdatering för att bättre spegla ekonomiska förhållande och komplettera verktygslådan för tillsyn.

Eiopa ser inget behov av fundamentala förändringar av Solvens 2-regelverket då det i stort bedöms som lämpligt. Men justeringar behöver göras för att säkerställa att regelverket fortsätter vara lämpligt även i framtiden.

Finansinspektionen har deltagit i arbetet med att ta fram förslaget.

Laddar sidan