Elektronisk rapportering av års- och koncernredovisningar

Det är ännu inte klart när FI kommer att ha tekniska lösningar färdiga för att kunna rapportera in finansiella rapporter i Esef-format.

FI planerar att återkomma i höst med mer information om den tekniska lösningen och om frågan om tillgång till testmiljö inför rapporteringen, som införs den 1 januari 2021.

Under våren har FI behövt prioritera att hantera effekterna av coronakrisen. Det har bland annat medfört att arbetet med ett rapporteringssystem för elektronisk rapportering av års- och koncernredovisningar fördröjts.

Laddar sidan