Esma om undantag från transparens före handel

2020-07-17 | Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat ett yttrande gällande bedömningen av ansökningar om undantag från transparens före handel.

Yttrandet omfattar både aktieinstrument och icke-aktierelaterade instrument. Syftet är bland annat att säkerställa en enhetlig hantering inom EU och att bidra till en smidigare process för framtida ansökningar.

I yttrandet klargörs Esmas syn på ett antal frågor som enligt Esma är återkommande i hanteringen av ansökningar om undantag från transparens före handel.

Laddar sidan