Esma-uttalande om inspelning av telefonsamtal

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har med anledning av coronaviruspandemin publicerat ett uttalande för att klargöra EU-reglerna om inspelning av telefonsamtal.

Esma vill genom sitt uttalande påminna om de regler som gäller för inspelning av telefonsamtal, samt ge vägledning i de fall där inspelning inte är praktiskt möjligt.

Laddar sidan