Esma-uttalande om redovisningseffekter kopplade till covid-19

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat ett uttalade om redovisningseffekter kopplade till ekonomiska stöd- och lättnadsåtgärder som EU:s medlemsstater har antagit som svar på coronavirusets spridning.

Åtgärderna inkluderar amorterings- och räntebetalningsfrihet och berör beräkningen av förväntade kreditförluster i enlighet med IFRS 9. Esma:s uttalande ger vägledning till emittenter och revisorer om tillämpningen av IFRS 9, framförallt när det gäller beräkning av förväntade kreditförluster och upplysningskrav som hör till detta.

Europeiska Bankmyndigheten (EBA) har publicerat ett uttalande om kreditlättnader kopplade till covid-19 som delvis berör samma frågeställningar.

FI står bakom Esma:s uttalanden.

Laddar sidan