Esma-uttalande om SFT-rapportering

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat ett uttalande om åtgärder för att mildra effekterna av coronaviruspandemin när det gäller rapportering kopplad till EU-regelverket för värdepappersfinansieringstransaktioner (SFTR).

Esma förväntar sig att behöriga myndigheter inte prioriterar tillsynsåtgärder mot motparter och andra som ansvarar för rapportering av SFT-transaktioner i enlighet med SFTR och MIFIR, från och med den 13 april 2020 och fram till den 13 juli 2020.

Laddar sidan