EU-samråd om algoritmisk handel

2020-12-18 | Esma Nyheter Mifid Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) genomför ett offentligt samråd om förslag till ändringar i Mifid 2 för algoritmisk handel, inklusive högfrekvenshandel, så kallad HFT.

Samrådet täcker:

  • Auktorisationsförfarandet.
  • Bestämmelser som är tillämpliga för algoritmisk- och högfrekvenshandel.
  • Bestämmelser som är tillämpliga på handelsplatser som godkänner eller möjliggör för dessa marknadsaktörer.

Ett underlag med förslagen är publicerat på Esmas webbplats, se länk nedan. 

Synpunkter kan lämnas till den 12 mars 2021. Esma kommer att överväga den återkoppling som inkommit i samband med detta samråd och planerar sedan att publicera en slutrapport och överlämna den till EU-kommissionen senast i juli 2021.

Laddar sidan