Finansiella stabilitetsrådet träffas i extrainsatt möte 11 mars

Onsdagen den 11 mars träffar finansmarknadsminister Per Bolund Finansinspektionen, Riksbanken samt Riksgälden för ett extrainsatt möte i Finansiella stabilitetsrådet.

Mot bakgrund av coronavirusets effekter på de finansiella marknaderna har finansmarknadsminister Per Bolund kallat rådet. Syftet är att ansvariga myndigheter ger en lägesuppdatering samt för en diskussion kring behov av analyser och eventuella åtgärder. Vid stabilitetsrådsmöten förs endast diskussioner – inga beslut fattas.

Laddar sidan