Korrigering av datum för rapportering av kapitalbaskrav för betalnings- och e-pengainstitut

2020-01-16 | Nyheter Rapportering Bank

Rapporten F841 Kapitalbaskrav för betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar i systemet Periodisk inrapportering via webb anger fel datum för sista rapporteringsdag. Rätt datum är den 15 februari 2020.

Det handlar om rapporten F841 Kapitalbaskrav med referensdag 2019-12-31. Där finns ett felaktigt tillhandadatum i systemet Periodisk inrapportering via webb för de företag som har instituttyp BET och EINST. Rätt dag för "FI tillhanda" ska vara 2020-02-15, vilket är publicerat i respektive rapporteringskalender på fi.se.

Laddar sidan