Uppdaterad konsekvensanalys om reviderade Baselregler

Europeiska Bankmyndigheten (EBA) har publicerat en uppdaterad analys av vilka konsekvenser slutförandet av Basel 3-regelverket kan få för banker när det införs i EU.

Studien omfattar 99 banker och är baserad på uppgifter från december 2019. Den förra studien använde data från juni 2018.